Verzendvoorwaarden

Condiciones de envío
 
Orders: direct of indirect, ze zijn onderworpen aan onze goedkeuring en ze worden ondertekend door de koper. Dit kan niet worden geannuleerd als het een opdracht betreft waarvoor aangepaste productie vereist is. Producten die op voorraad zijn, worden als onmiddellijke levering beschouwd, met uitzondering van de verkoop.

Uiterste datum voor levering: Het is het overeengekomen contract per geval, behalve om redenen van overmacht zoals stakingen, natuurrampen, enz ...

Expedities: prijzen voor Spanje, Europa en Balerares (Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, kosten niet inbegrepen door de koper, vracht, douane, belastingen, etc.)

De koper is volledig verantwoordelijk voor de ontvangst van de goederen en plaatst de relevante reserveringen binnen 24 uur na ontvangst bij de vervoerder in geval van verslechtering van de uitvoering van de verzekering.

Orozco Industrial Supplies 2019, s.l. kan niet de leiding nemen over breuk en / of schade zonder de voorgaande procedure door de koper ..

Verpakking: altijd inbegrepen in de verkoopprijs van de goederen.